Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo - praktyka - problemy - potrzeby - perspektywy”

Rejestracja

Uczestnik, opłata dla przedstawicieli nauki i urzędów za udział w konferencji (bez publikacji)

Rejestracja zakończona 25.05.2017 09:00

100,00 zł

zakończona

Uczestnik, opłata standardowa dla przedstawicieli nauki i urzędów za udział w konferencji (z publikacją)

Rejestracja zakończona 25.05.2017 09:00

150,00 zł

zakończona

Uczestnik, opłata za udział w konferencji dla przedstawicieli świata biznesu

Rejestracja zakończona 25.05.2017 09:00

300,00 zł

zakończona

Uczestnik, opłata za udział w konferencji dla studentów i doktorantów

Rejestracja zakończona 25.05.2017 09:00

100,00 zł

zakończona

Uczestnik, udział w konferencji dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego jest BEZPŁATNY

Rejestracja zakończona 25.05.2017 09:00

Bez opłat

zakończona

Uczestnik, udział w konferencji dla reprezentatów podmiotów współpracujących oraz zaproszonych gości jest BEZPŁATNY

Rejestracja zakończona 25.05.2017 09:00

Bez opłat

zakończona

Opis wydarzenia

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. we Wrocławiu.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
- Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
- Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
- Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
- Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
- Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
- Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja. Problematyka ta zostanie zatem przedstawiona z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z zapewnieniem prawidłowego i wielokierunkowego (klient – instytucja finansowa, instytucja finansowa – klient, instytucja finansowa – organy i instytucje publiczne, klient – organy i instytucje publiczne oraz instytucja publiczna – instytucja publiczna w odniesieniu do występujących niewłaściwych praktyk rynkowych instytucji finansowych) przepływu informacji na rynku usług finansowych i zapewnieniem właściwego poziomu ochrony klienta instytucji finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie.

Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 25.05.2017 09:00
Zakończenie: 26.05.2017 16:00

Konferencja odbędzie się w sali Amfiteatr AC w budynku C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, WROCŁAW ul. Więzienna 8/12

Strona wydarzenia:
http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja "MERCATUS ET CIVIS"

ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

j.krol@mercatusetcivis.pl
601913417